IJISC
 • Indexed in

 • Latest News

  June 28, 2023
  Volume 12, Issue 1 of the International Journal of Information Security and Cybercrime was published
  December 29, 2022
  Volume 11, Issue 2 of the International Journal of Information Security and Cybercrime was published
  June 28, 2022
  Volume 11, Issue 1 of the International Journal of Information Security and Cybercrime was published
 • --- More News ---
 • Popular Articles

 • WannaCry Ransomware Attack from Romanian Police Perspective


  Author(s): PARASCHIVA, Ion

  Quick view | Full article | Citations | Views: 204


  Author(s) keywords: , , , , ,


  Reference keywords: , ,


  Abstract:

  The field of cyber security is evolving at an alert pace and requires constantly updated strategies, and from the IT specialists, extensive knowledge and experience. In addition to the technical knowledge regarding cyber security, IT specialists of the Romanian Police need to understand very well the nature of the activity carried out. It should be made aware that there is no valid general success recipe and that the development of security policies should start from analyzing the particularities of human resources. Once their activity is understood, a dedicated security strategy can be outlined, ensuring a high degree of security for the organization and the information held by it.  References:

  [1]. SARCINSCHI, Vulnerabilitate, risc, ameninţare. Securitatea ca reprezentare pshiosocială, Editura Militară, 2009.

  [2]. A. Șerb, C. Baron, N. Isăilă, C. Ionescu, C.L. Defta, Securitatea informatică în societatea informațională, Editura Pro Universitaria, București, 2013.

  [3]. Grigore Alexandrescu, Gheorghe Văduva, Infrastructuri critice. Pericole, amenințări la adresa acestora. Sisteme de protecție. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2006.

  [4]. Ioan Cosmin Mihai, Securitatea informațiilor, Editura Sitech, 2012.

  [5]. Ioan-Cosmin MIHAI, Gabriel-Marius PETRICĂ, Securitatea informațiilor, Ediția a II-a, îmbunătățită și adăugită, Editura Sitech, 2014.

  [6]. Ioan-Cosmin MIHAI, Gabriel-Marius PETRICĂ, Costel CIUCHI, L. GIUREA, Provocări și strategii de securitate cibernetică, Editura Sitech, 2015.

  [7]. Melissa E. Hathway, Best Practices in Computer Network Defense: Incident Detection and Response, IOS Press, 2014.

  [8]. Mihai Drăgănescu, Securitatea informațională şi a cunoașterii. Vectorii societății cunoașterii, Editura Expert, Academia Română, 2001.

  [9]. R.H. HONTANON, Securitatea reţelelor, Editura Teora, 2003.

  [10]. S. BELLOVIN, W. CHESWICH, Firewalls and Internet Security, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA, 2007.

  [11]. Radu Moinescu, Viruşii – risc şi ameninţare asupra sistemelor informatice, Revista Intelligence, nr. 23, 2012.

  [12]. Ana-Maria MAGHERU, Ștefan STĂNCESCU (profesor îndrumător), Securitatea în rețelele wireless (Lucrare de disertație), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnică București, 2011. [Online] Available: http://stst.elia.pub.ro/news/RCI_2009_10/Teme_RCI_2011_12/MagheruAnaMaria/ Securitate%20in%20retele%20wireless.pdf (accessed August 17, 2019).

  [13]. Alexandru BUTOI, Nicolae TOMAI (Conducător ştiinţific), Contribuţii la disponibilitatea serviciilor şi securitatea datelor în cloud computing (Rezumat teză de doctorat), Cluj-Napoca, 2017. [Online] Available: https://www.google.ro/search?q=cloud-ul+privat+si+securitatea+informatica+limite,+tendinte&rlz=1C2CHHM_roRO834RO 835&ei=KHx2XNzTBYGkafingIAG&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjch-v_7tvgAhUBUhoKHfgTAGAQ8tMDCHY&biw=731&bih=363# (accessed August 15, 2019).

  [14]. Florin OGÎGĂU-NEAMȚIU, Sorin Aurel MORARU (Coordonator), Cercetări privind securizarea informaţiei în sistemele de cloud computing (Rezumat teză de doctorat), Braşov, 2018. [Online] Available: http://library.upt.ro/pub.edocs/rezumate/113662/rezumat%20teza%20de%20 doctorat_Alina%20Madalina%20Lonea.pdf (accessed August 17, 2019).

  [15]. Ioan-Cosmin MIHAI, Costel CIUCHI, Gabriel-Marius PETRICĂ, Studiul nr. 4 – Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu, Institutul European din România, Studii de Strategie și Politici SPOS 2017, București, 2018. [Online] Available: http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS%202017_Studiul_4_FINAL.pdf (accessed August 22, 2019).

  [16]. Ion PARASCHIVA (coordonator ştiinţific, Raul DĂNCUŢĂ), Lupta împotriva ameninţărilor cibernetice în Poliţia Română (lucrare de disertaţie), Universitatea “Babeş-Bolay” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, 2018.

  [17]. Swati KHANDELWAL, WannaCry Kill-Switch(ed)? It’s Not Over! WannaCry 2.0 Ransomware Arrives. [Online] Available: https://thehackernews.com/2017/05/wannacry-ransomware-cyber-attack.html (accessed August 22, 2019).

  [18]. Îndrumar de planificare a securității cibernetice, Q-East Software Smart System Management, traducere în limba română după documentul „Cyber Security Planning Guide”, Federal Communications Commission, SUA. [Online] Available: https://cert.ro/vezi/document/q-east-indrumarul-de-planificare-a-securitatii-cibernetice (accessed August 16, 2019).

  [19]. Ghid Securitatea în Cloud, elaborat de Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice, București, 2012. [Online] Available: https://www.cert.ro/vezi/document/securitatea-in-cloud (accessed August 18, 2019).

  [20]. Ghid de bune practici pentru securitatea cibernetică. [Online] Available: www.SRI.RO (accessed August 14, 2019).

  [21]. Ghid privind combaterea amenințărilor informatice de tip „ransomware”, CERT.RO, versiunea 1.0, 15.03.2016. [Online] Available: https://cert.ro/vezi/document/ghid-protectie-ransomware (accessed August 23, 2019).

  [22]. Ghid - Amenințări generice la adresa securității cibernetice, Ghid realizat de CERT.RO în cadrul campaniei de conștientizare a riscurilor de securitate cibernetică derulată în Romania sub egida ECSM de către CERT-RO. [Online] Available: https://cert.ro/vezi/document/amenintari-generice-securitate-cibernetica (accessed August 22, 2019).

  [23]. Ghid referitor la rolul structurilor de tip CERT și utilitatea CERT-urilor private. Available: [Online] https://www.cert.ro/vezi/document/rolul-certurilor-si-utilitatea-certurilor-private (accessed on 15.01.2019).

  [24]. Handbook for Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs), 2nd Edition, April 2003.

  [25]. Codul de bune practici pentru Securitatea Sistemelor Informatice și de Comunicații, elaborat de Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice, București, 2012. [Online] Available: http://cyber-team.ro/Cod%20de%20bune%20practici%20pentru%20securitatea%20sistemelor %20informatice%20si%20de%20comunicatii.pdf (accessed August 22, 2019).

  [26]. Raport cu privire la alertele de securitate cibernetică procesate de CERT-RO în anul 2017, CERT-RO, 2017. [Online] Available: https://cert.ro/vezi/document/raport-alerte-2017 (accessed August 22, 2019).  Additional Information

  Article Title: WannaCry Ransomware Attack from Romanian Police Perspective
  Author(s): PARASCHIVA, Ion
  Date of Publication: 2019-06-28
  Publication: International Journal of Information Security and Cybercrime
  ISSN: 2285-9225 e-ISSN: 2286-0096
  Digital Object Identifier: 10.19107/IJISC.2019.01.09
  Issue: Volume 8, Issue 1, Year 2019
  Section: Cyber-Attacks Evolution and Cybercrime Trends
  Page Range: 65-72 (8 pages)  Copyright ©2012-2024
  The International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC)

  All rights reserved
  The International Journal of Information Security and Cybercrime is a trademark of the Romanian Association for Information Security Assurance (RAISA).
  No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, photocopied, recorded or archived, without the written permission from RAISA. When authors submit their papers for publication, they agree that the copyright for their article be transferred to the Romanian Association for Information Security Assurance, if the articles are accepted for publication. The copyright covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article, including reprints and translations.